09:42 | GMT: 07:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,52 zł na akcję.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
B3S 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
GEU 
NC 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,27 zł na akcję.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ITX 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012, raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
KGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zasad wynagradzania członków RN.
KSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
MON 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 ZWZA z 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę jako pożyczkobiorcę umów pożyczek z jej prezesem zarządu Mirosławem Misztalem jako pożyczkodawcą, których przedmiotem będą akcje spółki.
PEL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii O4.
RON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
U2K 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
WAP 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012, raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
wykres ZOC
ZOC 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012, raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.