15:53 | GMT: 13:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 232.795 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ARM 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
BAC 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CLO 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EPD 
GPW 
 
Wycofanie akcji z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.
EST 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu na akcje serii E.
IAG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
MNX 
NC 
 
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
OPG 
GPW 
 
ZWZA
PEX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WDK 
NC 
 
NWZA ws. wyboru nowego członka RN.