02:32 | GMT: 00:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AED 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
APT 
GPW 
 
WZA
APN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
BFT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
BPN 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
BNP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, jednocześnie opuszczając skład indeksu sWIG80.
COG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
CRS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
DEP 
NC 
 
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zmian w statucie.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
GNB 
GPW 
 
Początek notowań spółki GETBANK (GTB) pod nazwą GETINOBLE (GNB), w związku ze zmianą firmy.
GNB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
GRE 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności za pierwszy rok obrotowy.
IAG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
IZS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KAN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
KMP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
MDG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
MSO 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bisantio Investments.
NIN 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
SME 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i K.
SON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
SNS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.