17:52 | GMT: 15:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ACA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
APN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
DTR 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ESC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A.
ECD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
EMC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EUC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,68 zł na akcję.
FTE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
HMP 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii C.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
OTS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PGD 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 55,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
PCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POZ 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz powołanie członka RN.
TRI 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, określenia liczby członków RN wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków RN, wyznaczenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad działalnością spółki, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom RN delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru i.in.
VVD 
GPW 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
WLT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.