22:46 | GMT: 20:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MBK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
8FO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
ALF 
NC 
 
NWZA ws. dalszego funkcjonowania spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
APN 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółek: APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana) i in.
BAH 
GPW 
 
NWZA ws. składu RN.
BAK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
BMX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BPN 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
HUB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KZS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
LTG 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
MGS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MOD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
NOV 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3, 4 i 5 NWZA z 25 września 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
PGS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,05 euro na akcję.
POS 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji, harmonogramu likwidacji oraz planu finansowego likwidacji.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WDK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WIS 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia liczby członków RN.
ZEP 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
F.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IMT.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.