17:09 | GMT: 15:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TPE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
11B 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.
2IT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
APL 
GPW 
 
NWZA ws. powołania dwóch członków RN.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BGD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz nabycia akcji w celu umorzenia.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ECK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.
FRO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
IFA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KFM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 625 HUF na akcję.
MTS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
NEU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,75 zł na akcję.
CNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2017.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SKH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SKL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2016.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
UCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EON.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.