11:53 | GMT: 09:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ACG 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
AOL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EMU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
FEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
GIW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IDM 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 12:1.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LEN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
LGZ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MNC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MSP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu i RN.
ORP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PPS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,16 zł na akcję.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PRC 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PYL 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 7 z dnia 3.09.2012r NWZA, dokooptowanych członków RN oraz zmiany statutu.
ROB 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
VOX 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WAX 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ALO.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
ACA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IMT.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
INGA.NL 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.