11:39 | GMT: 10:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BIM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
CTC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN na kolejną nową wspólną kadencję.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
COG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.545.925 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
CTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DDI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DRP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ITL 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
NWZA ws. zmian w RN.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 28:1.
KOF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 7 CZK na akcję.
KOF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LRK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MBR 
NC 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PEN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PIW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NWSA.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.