11:36 | GMT: 09:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,00 zł na akcję.
PKN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
AMC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
APN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
APE 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
BBA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
BSC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
CRM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.263.803 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 399.995 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
DEV 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EGS 
GPW 
 
Początek notowań spółki ERGIS (EEF) pod nazwą ERGIS (EGS), w związku ze zmianą firmy.
EUI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia starty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GRI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości.
INP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
KRK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 euro na akcję.
MEG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
MNC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
MRC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
OPT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PLZ 
GPW 
 
ZWZA
PRS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SEA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SHG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TOR 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
VOT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.