Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 stycznia 2023

NESTMEDIC NST NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
PBGAMES PBT NC Dzień pierwszego notowania na NC 4.395.490 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

wtorek 24 stycznia 2023

COSMA COS NC NWZA ws. połączenia COSMA GROUP Spółki Akcyjnej ze spółką COSMA CANNABIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu oraz zmian w składzie RN.
GREENX GRX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.292.375 akcji zwykłych.
OLYMP OLY NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 4.360.000 akcji serii B, 550.000 akcji serii D, 400.000 akcji serii E.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.

środa 25 stycznia 2023

ECHO ECH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
RAFAMET RAF GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 19/III/22 ZWZ z 2 września 2022 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
RYVU RVU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.764.674 akcje zwykłe na okaziciela serii J.
YOLO YOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.

czwartek 26 stycznia 2023

ECHO ECH GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022, w wysokości 0,22 zł na akcję.
GETBACK GBK GPW NWZA ws. działań maksymalizujących spłatę wierzytelności układowych.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
MERCOR MCR GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, zmiany (obniżenia) kapitału zakładowego, zmiany statutu, ustanowienia programu motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
PLATIGE PLI NC NWZA ws. zmiany statutu oraz wynagrodzenia członków RN.
ZYWIEC ZWC GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
LVMH Moet-Hennessy MC.FR Euronext Publikacja raportu za 2022 rok.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.

piątek 27 stycznia 2023

ARTERIA ARR GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp wraz z Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą – Marzec oraz Anną Pielach.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
OVOSTAR OVO GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,65 euro na akcję.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
PURE PUR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
URTESTE URT NC Publikacja raportu za 2022 rok.
American Express AXP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.