Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 kwietnia 2024

JSW JSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
LPP LPP GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 01.02.2023 r. - 31.01.2024 r. w wysokości 285 zł na akcję.
ORANGEPL OPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,20 zł na akcję.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
BNPPPL BNP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,41 zł na akcję.
COGNOR COG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
HERKULES HRS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
IMPERIO IMP GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
INCUVO IVO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
LIBET LBT GPW NWZA ws. powołania członka RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MILTON MTN NC NWZA ws. zmiany statutu oraz wyboru członka RN.
MWTRADE MWT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ONESANO ONO GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
ROOFRENOV RRH NC Dzień pierwszego notowania na NC 9.000.000 akcji serii H, 4.000.000 akcji serii I, 3.805.000 akcji serii J, 1.666.667 akcji serii K, 150.390.000 akcji serii L.
SKYLINE SKL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
SUNNET SNN NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 11 grudnia 2019 r., zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 stycznia 2020 r. oraz zmiany statutu.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Mattel MAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.