SUNNET

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 SUNNET Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 SUNNET Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
5 sierpnia 2024 SUNNET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2024 SUNNET Publikacja raportu 2023 rok.
24 kwietnia 2024 SUNNET Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
23 kwietnia 2024 SUNNET NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
14 lutego 2024 SUNNET Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
16 stycznia 2024 SUNNET Początek notowań spółki PROGIELDA (PGI) pod nazwą SUNNET (SNN) w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2023 SUNNET Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
4 września 2023 SUNNET NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, zmiany statutu, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz wyboru przewodniczącego RN.
7 sierpnia 2023 SUNNET Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
24 lipca 2023 SUNNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
31 maja 2023 SUNNET Publikacja raportu 2022 rok.
15 maja 2023 SUNNET Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
11 kwietnia 2023 SUNNET Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.