Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 kwietnia 2024

LPP LPP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 285 zł na akcję.
06MAGNA 06N GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
AALLIANCE AAS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
BACT BAC NC Publikacja raportu za 2023 rok.
BNPPPL BNP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,41 zł na akcję.
CFI CFI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
DGA DGA GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
GENOMTEC GMT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
GRENEVIA GEA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
MEDICALG MDG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
VOTUM VOT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.