Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 sierpnia 2022

7FIT 7FT NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ARCTIC ATC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ASMODEV AMV NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
BKDGAMES BKD NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
BOS BOS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
CDA CDA NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
CENTURION CTF NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
DEVORAN DEV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
INCUVO IVO NC NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii E, pozbawienia prawa poboru obligacji, wprowadzenia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B, zmiany statutu i in.
INTERNITY INT NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
LMGAMES LMG NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
MAXCOM MXC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
MYCODERN MCD NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
NEPTIS YAN NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,82 zł na akcję.
NOVAVISGR NVG GPW NWZA ws. powołania członka RN.
NTVSA NTV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
PARCELTEC PTE NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
PCCEXOL PCX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 660.908 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PIXELCROW PIX NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
PYRAMID PDG NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
UNIVERSE UNV NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.