Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 listopada 2018

KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.270 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AIGAMES ALG GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki, przyjęcia rezygnacji członka RN, odwołania i powołania członków RN, wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych spółce przez spółkę zależną, wyrażenia zgody na inwestowanie przez spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne oraz zmiany statutu.
AQUATECH AQT NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BIOMASS BEP NC Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FAMUR FMF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FERRUM FER GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
IMPEL IPL GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
KLON KLN NC NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
NOVATURAS NTU GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PLANETB2B P2B NC NWZA ws. opracowania założeń dotyczących rozpoczęcia działalności spółki w nowym obszarze, wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału i zmiany statutu.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach z Elektrownią Puławy Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach oraz zmian w RN.
QUMAK QMK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
Imperial Brands IMT.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.