Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 4 lipca 2017

ANALIZY AOL NC Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
APATOR APT GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
CAPITEA CAP GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
DOMDEV DOM GPW Wypłata dywidendy 5,05 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
EKOPOL EGH NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ELKOP EKP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 590.001 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EMUZYKA EMU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
FABRYKAKD FKD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2016 rok.
FAM FAM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Maumee Bay LLC.
FERRO FRO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
GEKOPLAST GKP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
HMINWEST HMI GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IMCOMPANY IMC GPW NWZA
INDOS INS NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
KINOPOL KPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,13 zł na akcję.
KRVITAMIN KVT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
PCCEXOL PCX GPW Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
PEKABEX PBX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PFLEIDER PFL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
PLAY PLY GPW Rozpoczęcie pierwszego okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, w stosunku do których zostanie zastosowany przydział preferencyjny oraz od uprawnionych pracowników.
ROBYG ROB GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
SECOGROUP SWG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
TRAKCJA TRK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
UNIMOT UNT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
XTPL XTP GPW Początek zapisów na akcje serii M.