MMPPL

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2011 MMPPL Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
3 listopada 2011 MMPPL NWZA ws. zmiany statutu.
31 sierpnia 2011 MMPPL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
31 sierpnia 2011 MMPPL NWZA ws. m.in. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Multimedia Polska S.A. z obrotu na rynku regulowanym.
23 sierpnia 2011 MMPPL Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
5 sierpnia 2011 MMPPL Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG, WIG-Telekomunikacja i WIG-Poland.
29 czerwca 2011 MMPPL NWZA ws. nabycia akcji własnych.
13 czerwca 2011 MMPPL NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego.
11 maja 2011 MMPPL Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 MMPPL WZA
1 kwietnia 2011 MMPPL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 MMPPL Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
7 marca 2011 MMPPL NWZA ws. połączenia z Internet Solutions sp. z o.o. oraz obniżenia kapitału zakładowego.
28 lutego 2011 MMPPL Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
20 grudnia 2010 MMPPL NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji własnych.
9 listopada 2010 MMPPL Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.