11:35 | GMT: 09:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
QUMAK

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
QUMAK
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
QUMAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
QUMAK
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłego członka zarządu Qumak S.A.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
QUMAK
NWZA ws. zmian w składzie RN.
QUMAK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
QUMAK
NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
QUMAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
QUMAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
QUMAK
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
QUMAK
NWZA ws. powołania członka RN.
QUMAK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu, określenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
QUMAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
QUMAK
NWZA ws. emisji obligacji oraz zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu.
QUMAK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
QUMAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
QUMAK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
QUMAK
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2014.
QUMAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
QUMAK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
QUMAK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
QUMAK
NWZA ws. zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
QUMAK
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
QUMAK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
QUMAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
QUMAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
QUMAK
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
QUMAK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
QUMAK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
QUMAK
Publikacja raportu za 2013 rok.
QUMAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
QUMAK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
QUMAK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
QUMAK
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
QUMAK
Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.
QUMAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.
QUMAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
QUMAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
QUMAK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
QUMAK
Publikacja raportu za 2012 rok.
QUMAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
QUMAK
Początek notowań spółki QUMAKSEK (QSM) pod nazwą QUMAK (QMK), w związku ze zmianą firmy.
QUMAK
NWZA ws. zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu i zmiany wynagrodzenia członków RN.
QUMAK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
QUMAK
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
QUMAK
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
QUMAK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
QUMAK
Publikacja raportu za 2011 rok.
QUMAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
QUMAK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
QUMAK
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
QUMAK
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
QUMAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
QUMAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
QUMAK
WZA
QUMAK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
QUMAK
Publikacja raportu za 2010 rok.
QUMAK
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
QUMAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek