19:23 | GMT: 18:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 akcji serii A.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. i ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATS 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ATR 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,32 zł za jedną akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za jedną akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA.
BBD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BRA 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
CLN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
CMR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GTY 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
HUB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r.
INF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PMF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok 2018.
QRS 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018.
QMK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RBC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SAN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.
SAP 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
TRR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
YOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2018 oraz kontynuowania istnienia spółki.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.