02:49 | GMT: 00:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ENA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
2CP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
2IT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ALL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
AZC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
IFA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
IFA 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 372.417 akcji zwykłych na okaziciela serii A12.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną - Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. akcji spółki oraz określenie warunków nabycia akcji spółki.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NVA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
QMK 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu, określenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
RON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SGN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SNG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VEL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
NWSA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
NVDA.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PRU.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.