07:28 | GMT: 05:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AMC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
1AT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,61 zł na akcję.
B3S 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
CSR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
DRE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz dalszego istnienia spółki.
DUO 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ELT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,24 zł na akcję.
ETX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
GEU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
FKD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
IGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
KMS 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
KRC 
GPW 
 
NWZA ws. wynagrodzenia dla poszczególnych członków RN nowej kadencji.
LBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru.
MNC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
NTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2015 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PST 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
QMK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SAP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.
SEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, likwidacji kapitału rezerwowego, skupu akcji własnych oraz użycia środków z kapitału zapasowego spółki.
UNT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
VOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.