07:33 | GMT: 05:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BPM 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
CSR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
DRU 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 17 ZWZ z dnia 25.06.2012r w sprawie Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.
EMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FMF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz jednostkowego raportu za cały 2013 rok.
CAR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 oraz za cały 2013 rok.
KBD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MDI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
NVV 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OEG 
GPW 
 
ZWZA
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
PFM 
NC 
 
Początek notowań spółki CEEOP (CEE) pod nazwą PFMEDICAL (PFM), w związku ze zmianą firmy.
PRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
QRS 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, wprowadzenia akcji serii A4 i B6 do obrotu na GPW, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
SNS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
TXN 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 15 i 16 ZWZ z 27.06.2013r oraz nr 5 i 6 NWZ z 20.12.2013r, umorzenia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, połączenia z EUROIN BRP Sp. z o.o. oraz ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VTL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WLT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
F.US 
NYSE 
 przed sesją