04:10 | GMT: 02:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KRU 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
AER 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ALK 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ACS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 euro na akcję.
ATS 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i in. oraz zmiany statutu.
 
GPW 
 
WZA
wykres BOA
BOA 
NC 
 
WZA
LWB 
GPW 
 
WZA
BL5 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CDC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CWP 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
DGL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DPL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DUO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GIW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
HTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IPE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IMX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MRA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MGT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu na 2010 rok.
MDS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji serii C.
MNX 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
NTS 
NC 
 
WZA
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
NVA 
GPW 
 
WZA
PPS 
GPW 
 
WZA
PPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PJP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
RDL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SCO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SUN 
NC 
 
WZA
SUN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MSC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TFO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
URL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IMT.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011.
DIS.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.