11:04 | GMT: 09:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
AMC 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w statucie, ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków RN, przyjęcia do stosowania Zasady VI.Z.3 (z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia”) zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".
BIT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz zmiany w składzie osobowym RN.
BLR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej.
EFX 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
ISG 
NC 
 
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.642 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
QMK 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.