22:21 | GMT: 20:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4MB 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
ABA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AGO 
GPW 
 
Początek przyjmowania ofert sprzedaży w ramach programu skupu akcji własnych przez spółkę, po cenie 20 zł za sztukę.
ALM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
COL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
EHG 
GPW 
 
NWZA
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GLC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ITB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KPI 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu oraz wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC.
KRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PBF 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
OIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RNC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
VAR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela, zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
VTI 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.
VTL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WBY 
NC 
 
NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G.
WIS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.