08:14 | GMT: 06:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 przed sesją
Publikacja wstępnych wyników za I kwartał 2011 roku.
ACT 
GPW 
 
WZA
ARE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
BFT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
ITG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
LYD 
NC 
 
NWZA ws. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, począwszy od roku obrotowego 2011.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
MCL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
MMP 
GPW 
 
WZA
OPF 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PBO 
GPW 
 
Przydział akcji.
PMD 
GPW 
 
WZA
PXM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
QRS 
GPW 
 
WZA
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
RDL 
GPW 
 
WZA
SOB 
NC 
 
NWZA ws. emisji obligacji.
TLS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
UNI 
GPW 
 
WZA
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GSK.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.