01:30 | GMT: 23:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AWM 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AIT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
APE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BOW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BDX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,99 zł na akcję.
BMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
ECK 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 16.083.314 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IPT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ITG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LTX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MNC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NTS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
NTT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OPF 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i wpłat na akcje serii E w ramach zapisów podstawowych.
PLZ 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
PLA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
QNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
QMK 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji oraz zmiany i ustalenia tekstu jednolitego statutu.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WHH 
NC 
 
NWZA ws. m.in. dokonania zmian w strukturze kapitału własnego poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.