03:36 | GMT: 01:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.270 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TPE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AQT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BEP 
NC 
 
Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FMF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FER 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
IPL 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
KLN 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
NTU 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
P2B 
NC 
 
NWZA ws. opracowania założeń dotyczących rozpoczęcia działalności spółki w nowym obszarze, wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału i zmiany statutu.
PTH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ZAP 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach z Elektrownią Puławy Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach oraz zmian w RN.
QMK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SET 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, przyjęcia rezygnacji członka RN, odwołania i powołania członków RN, wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych spółce przez spółkę zależną, wyrażenia zgody na inwestowanie przez spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne oraz zmiany statutu.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IMT.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.