21:07 | GMT: 19:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
SPL 
GPW 
 
NWZA ws. podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
SPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,10 zł na akcję.
06N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ARH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ATA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BAH 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,46 zł na akcję.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CIE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CMC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
DPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GCN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GRC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
HUB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HYP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MTL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MNC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MGM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MLS 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu.
ORP 
NC 
 
ZWZA
PLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PRC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PJP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, przeznaczenia zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
QMK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ROB 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
SCP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
ZUK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
SHG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VOT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WAX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WLT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.