07:51 | GMT: 05:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
ARC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ATD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
DRP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
EMC 
GPW 
 
Podwyższenie ceny w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V. do 19,50 zł za akcję.
ESS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
EMK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
FIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2012.
GTF 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
IMP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i dalszego istnienia spółki.
KTY 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,00 zł na akcję.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
MLB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MDI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.360.653 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MCE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
NGS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku obrotowego 2012.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
OPN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
POS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
QMK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.
SMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SFG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
SME 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
TRR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
TVL 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
VRB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
YWL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Werder Sp. z o.o., Karolinę Mzyk i Yawal SA.