23:20 | GMT: 21:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.754.824 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EHG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,00855 BGN na akcję.
HUB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IBS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I pólrocze roku obrotowego 2018/2019.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
POM 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
QMK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RBW 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami "Bee & Free" Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, zmiany oznaczenia akcji serii C1 związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany statutu.
WAX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WIS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.