04:57 | GMT: 02:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BLIRT

Data
Spółka
Wydarzenie
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BLIRT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 i lata ubiegłe.
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za 2019 rok.
BLIRT
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BLIRT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za 2018 rok.
BLIRT
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BLIRT
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za 2017 rok.
BLIRT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BLIRT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej.
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BLIRT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za 2016 rok.
BLIRT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BLIRT
NWZA ws. powołania członka RN.
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BLIRT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii L z pozbawieniem w całości prawa poboru.
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za 2015 rok.
BLIRT
NWZA ws. pokrycia strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2014 i lata wcześniejsze.
BLIRT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BLIRT
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnienia dla organów spółki oraz zmiany statutu.
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BLIRT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za 2014 rok.
BLIRT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BLIRT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za 2013 rok.
BLIRT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BLIRT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w KDPW oraz zmiany statutu.
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BLIRT
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za 2012 rok.
BLIRT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii F, G, H, I, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek oraz powołania pełnomocnika do podpisania w imieniu spółki umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu.
BLIRT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BLIRT
WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2011.
BLIRT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BLIRT
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BLIRT
Publikacja raportu za 2011 rok.
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BLIRT
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BLIRT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BLIRT
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
BLIRT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników na lata 2012-2014, emisji warrantów subskrypcyjnych i in.
BLIRT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BLIRT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BLIRT
WZA
BLIRT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BLIRT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BLIRT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek