11:33 | GMT: 09:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
2IT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ATC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BMX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CAM 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres CFG
CFG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CHP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CLC 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CPG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DOK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EPR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GLC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IND 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NTS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NVT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PRD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SME 
GPW 
 
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.
SKH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,45 zł na akcję.
SLK 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TBL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.889 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
XSM 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
ALV.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.