08:09 | GMT: 06:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AGM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
AIT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
AZC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
BPM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BDX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,11 zł na akcję.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ECD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EKS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ESS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu i zmiany zasad wynagradzania RN.
MWT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,02 zł na akcję.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IPF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 GBP na akcję.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SAN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 256.046.919 akcji zwykłych.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
UNW 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 12.400.000 akcji zwykłych na okaziciela.
VRB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.