07:47 | GMT: 05:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AER 
NC 
 
WZA
BAK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EKS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką CF PLUS SA z siedzibą w Warszawie, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U i V do obrotu na rynku regulowanym oraz zmian w statucie.
LRQ 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MRK 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MBW 
GPW 
 
WZA
wykres MTC
MTC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
wykres MTC
MTC 
NC 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
NAN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PXY 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał 12 i 13 WZA z 26 lipca 2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz podjęcia uchwał ws. podwyższenia kapitału zakładowego z prawem poboru i zmian w statucie.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
SFS 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MSC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
WIK 
GPW 
 
Wznowienie notowań akcjami spółki w związku po zmianie ich wartości nominalnej.