06:15 | GMT: 04:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8 zł na akcję.
wykres APS
APS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
BAL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i zmiany zasad rachunkowości na MSR i MSSF.
BMX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BLR 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
CLD 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
EMU 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
FAV 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
FPO 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
HRP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej.
HFT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KCS 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i F, wyłączenia prawa poboru, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ORN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany zasad rachunkowości i wprowadzenia MSR oraz MSSF.
PBO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
PEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PMD 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
PIS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SKA 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
TIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
TER 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
UNI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, powołania członka RN, zmiany uchwały NWZA z 8 lipca 2011 w sprawie połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.
WWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.
DELL.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
MKS.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
VOD.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.