23:36 | GMT: 21:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
7LV 
NC 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ACA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
AOL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ARA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CAI 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
DIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DDI 
NC 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
DOK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
FTE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IPX 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A. po cenie 4,25 zł za akcję.
INS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IZS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
LUK 
NC 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MLT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
NTS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PFL 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V. z 25,17 zł na 26,60 zł za sztukę.
QUB 
NC 
 
ublikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
SNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TRK 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B i akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
WRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.