12:55 | GMT: 10:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego RN, wyrażenia zgody na obejmowanie przez członków RN emitowanych obligacji, zmiany statutu i regulaminu RN.
BLR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z pozbawieniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii J i praw do akcji serii J, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w KDPW oraz zmiany statutu.
CTC 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
CRS 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii A, C i C1 na GPW, zmiany polityki rachunkowości, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
DBC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,38 zł na akcję.
EMT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW 24.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
EMT 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela.
ENI 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ECK 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres KME
KME 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 14 WZA z dnia 25.06.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NVT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PRO 
NC 
 
NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 30.10.2013r NWZ.
STO 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 4.495.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 2.390.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
UTD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
VTL 
GPW 
 
Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
XSM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.