16:41 | GMT: 14:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABS 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
BIO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
BLR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
 
GPW 
 
WZA ws. m.in. rozliczenia zysku za rok 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
CAI 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:5.
CLC 
NC 
 
NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
DOM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
FRO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IDE 
GPW 
 
Początek notowań spółki CENTROZAP (CZP) pod nazwą IDEON (IDE), w związku ze zmianą firmy.
KST 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku i wypłaty dywidendy.
MPY 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
wykres MTC
MTC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ORI 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
PAT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
PIW 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, wyboru członków zarządu w związku z upływem kadencji.
PQA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
PMI 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
RHD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WSE 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
HPQ.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.