22:38 | GMT: 20:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLY 
GPW 
 
Wypłata dywidendy okresowej 1,45 zł na akcję.
7LV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APE 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
INS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IRL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 euro na akcję.
MRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.750 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
NTS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.
PAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
PFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu i dalszego istnienia spółki.
PEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PNT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
QUB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
WRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.