12:23 | GMT: 10:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATS 
GPW 
 
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
BML 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz wyboru członka RN.
BLR 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnienia dla organów spółki oraz zmiany statutu.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D od inwestorów.
DFG 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 93.750 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EKP 
GPW 
 
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
ENT 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IFC 
GPW 
 
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie) oraz obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmiany statutu.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członka RN pełniącego funkcję sekretarza RN, upoważnienia zarządu do zakończenia nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 9 NWZ z 17 lutego 2014, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez WZ oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
KVT 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu.
LKD 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
RES 
GPW 
 
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 1.07.2014-30.06.2015.
WTN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.