02:57 | GMT: 00:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
EEX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 645.870 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
HRP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
MIR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 127.796 akcji serii S, 3.037.408 akcji serii U, 900.000 akcji serii R1, 1.500.000 akcji serii R2 oraz 11.512.223 akcji serii W.
NNG 
GPW 
 
Zapisy na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
OPM 
GPW 
 
NWZA ws. utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
STT 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BNP.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PFE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.