14:12 | GMT: 12:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ASSECOSEE

Data
Spółka
Wydarzenie
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
ASSECOSEE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASSECOSEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ASSECOSEE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ASSECOSEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASSECOSEE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ASSECOSEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
ASSECOSEE
NWZA ws. zmiany statutu oraz określenia zasad wynagradzania członków RN.
ASSECOSEE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ASSECOSEE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ASSECOSEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
ASSECOSEE
NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członka RN.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ASSECOSEE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
ASSECOSEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ASSECOSEE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2014r.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASSECOSEE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ASSECOSEE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,81 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,81 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,81 zł na akcję.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ASSECOSEE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ASSECOSEE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ASSECOSEE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
ASSECOSEE
NWZA ws. powołania członków RN.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ASSECOSEE
WZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy oraz połączenia Asseco South Eastern Europe S.A. z ITD Polska sp. z o.o.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ASSECOSEE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T.
ASSECOSEE
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
ASSECOSEE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
ASSECOSEE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ASSECOSEE
WZA
ASSECOSEE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ASSECOSEE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S i R.


«Powrót do terminarza spółek