01:25 | GMT: 23:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
BBD 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
CPD 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
NWZA ws. pozbawienia w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ESC 
NC 
 
NWZA ws. powołanie członka RN.
HTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MDI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie i umorzenie akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres MEW
MSA 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za II i III kwartał 2013r.
EMF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PAT 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
ACA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2013 rok.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.