08:53 | GMT: 06:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MBK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
11B 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALS 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz emisji akcji serii E, zmiany statutu, odwołania członka RN, powołania członka RN.
AQU 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i in.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
LWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na nabycie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży.
IDA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
IPL 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
IVC 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MDG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MMD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MBR 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
PIW 
GPW 
 
Odwołanie emisji akcji serii G.
TLX 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
WTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.