12:10 | GMT: 10:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4MB 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 105.264 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ALI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MMF 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Alior Bank Spółka Akcyjna po cenie 3,79 zł za akcję.
MOB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Ksh.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 127,5 HUF na akcję.
NTU 
GPW 
 
NWZA
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ODL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
PEN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ROB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SYM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
VVD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 i niepokrytej straty za lata poprzednie.
VOI 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
YOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2017.