01:08 | GMT: 23:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DEV 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L na okaziciela z prawem poboru oraz zmian składu RN.
ESC 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FFI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dopuszczenia i wprowadzenia akcji oraz praw do akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
HRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
KTY 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 10,70 zł na akcję.
KLN 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
MLB 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
MTL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
MCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy.
NMX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za rok 2014, wyrażenia zgody na przystąpienie spółki do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz innymi bankami w ramach przedsięwzięcia biznesowego pt. Esco-domy.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
STF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
UCG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MSI.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
TWX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.