08:07 | GMT: 06:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na GPW.
KER 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r., ustalenie dnia dywidendy i terminu jej wypłaty oraz zmian w składzie RN.
TPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BIO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, wyboru członków RN oraz wynagrodzenia dla członków RN.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ELT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
FMF 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z Zakładem Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.
FFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
HTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014 oraz zmian w składzie RN.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
KTY 
GPW 
 
ZWZA ws. podziału zysku za rok 2014, emisji obligacji serii K, L i M z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MWT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,02 zł na akcję.
NIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r., ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
NWR 
GPW 
 
ZWZA
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
RLP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ROB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, powołania członków RN oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków RN.
UNW 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
WPL 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu.
ZMT 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na GPW, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALTR.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GM.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.