03:53 | GMT: 01:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 17,00 zł na akcję.
MIL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
AIN 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
wykres APS
APS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ASE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fisterra sp. z o.o.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii O od inwestorów instytucjonalnych.
CRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
IAG 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką AdvFinance Spółka z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MBF 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EMF 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ODL 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,16 zł na akcję.
PRL 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
SNS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
PUE 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
PFE.US 
NYSE 
 przed sesją