08:55 | GMT: 06:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Norica Holding.
KGH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 28,34 zł na akcję.
AGO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ASE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
ATL 
GPW 
 
WZA
ATE 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22 i 23 ZWZA z 28.05.2012r. oraz zatwierdzenia w trybie art. 17 ust. 2 KSH czynności zarządu w związku ze wstrzymaniem emisji akcji serii B.
BPM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
CCT 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
DRP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
EMT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ENE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ESK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ESS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
EMK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
HRC 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
KKH 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KMS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MLB 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MEG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
ORB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
POM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
RWD 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
SMA 
NC 
 
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.
SEA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
XSM 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.